Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy nhập

HHS: BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG NĂM 2020 ĐƯỢC SOÁT XÉT

Cập nhật: Ngày 26/08/2020

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (MCK: HHS) xin trân trọng công bố Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2020.

Chi tiết xem file đính kèm.

Xin trân trọng cảm ơn.

(HHS)

Tin tức khác