Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy nhập

HHS: Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2016

Câp nhật: Ngày 20/10/2016

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) xin trân trọng công bố báo cáo tài chính Quý 3 (Báo cáo riêng và Báo cáo hợp nhất) của Công ty.

Chi tiết xem files đính kèm.

Xin trân trọng cảm ơn.

Tải tài liệu

- hhs_bctc quy 3.2016_cty me20161020212824.pdf

- hhs_bctc quy 3.2016_hn20161020213015.pdf

Tin tức khác