Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy nhập

HHS: Thư mời họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023

Cập nhật ngày 16/03/2023

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) xin công bố Thư mời họp và Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty.

Chi tiết xem tại file kèm theo.

Trân trọng./.

Tin tức khác