Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy nhập

HHS: Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi bổ sung lần thứ 16

Cập nhật: 30/12/2021

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ  Hoàng Huy (HHS) xin công bố Điều lệ sửa đổi bổ sung lần thứ 16 (thay đổi vốn điều lệ) của Công ty.

Chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Tin tức khác