Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy nhập

HHS: Quy trình thực hiện quyền mua đối với CĐ chưa lưu ký

Cập nhật: 09/09/2015

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy xin trân trọng kính gửi tới các cổ đông chưa thực hiện lưu ký cổ phiếu bản hướng dẫn quy trình thực hiện mua cổ phiếu và các biểu mẫu liên quan (chi tiết tại file gửi đình kèm)

Tải tài liệu

- 1. huong dan quy trinh mua cp-chua luu ky201599135116.pdf

- 2. de nghi chuyen nhuong quyen mua - chua luu ky201599135116.pdf

- 3. giay dang ky mua co phan - chua luu ky201599135116.pdf

(Hoàng Huy Group - HHS)

Tin tức khác