Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy nhập

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011 - Công ty CP ĐT DV Hoàng Huy - HHS

Ngày 30/03/2010, Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy - HHS tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011 tại Hội trường Tầng 5 - Tòa nhà Hoàng Huy, Số 116 Nguyễn Đức Cảnh, Lê Chân, Hải Phòng.

Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông ngày 30/03/2011 

Tổng số cổ đông đến thời điểm chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ là 146, sở hữu và đại diện 9.393.300 cổ phần, chiếm 93.93% tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty.

14h30 Khai mạc ĐHĐCĐ - Công ty CP ĐT DV Hoàng Huy.

Ông. Vũ Văn Cảnh - Giám đốc . Báo cáo tình hình hoạt động trước Đại hội.

Ông. Đỗ Hữu Hạ - Chủ Tịch HĐQT . Phát biểu trước Đại hội.

(Hoang Huy - HHS)