Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy nhập

HHS: Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

Cập nhật: 09/03/2023

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) công bố báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và công văn giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh năm 2022 so với năm 2021.

Chi tiết xem các file đính kèm.

Trân trọng./.

Tin tức khác