Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy nhập

HHS: BÁO CÁO TÀI CHÍNH SOÁT XÉT 6 THÁNG NĂM 2022

Cập nhật 23/08/2022

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) xin trân trọng công bố Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2022 và Giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh 6 tháng năm 2022 so với cùng kỳ năm trước đó.

Chi tiết xem file đính kèm.
 

Trân trọng./.

Tin tức khác