Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy nhập

HHS: Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Cập nhật: 19/03/2024

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) công bố báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và công văn giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh năm 2023 so với năm 2022.

Chi tiết xem các file đính kèm.

Trân trọng./.

Tin tức khác