Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy nhập

HHS: Báo cáo Tài chính Quý 3 năm 2020

Cập nhật: 23/10/2020

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (MCK: HHS) xin công bố Báo cáo tài chính quý 3 năm 2020 của Công ty.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng.

(HHS)

Tin tức khác