Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy nhập

HHS: Báo cáo tài chính quý 4 năm 2016

Cập nhật: Ngày 19/01/2017

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) xin trân trọng công bố Báo cáo tài chính Quý 4.

Kính gửi Quý vị cổ đông:

Hiện nay, phân khúc sản phẩm của Công ty trong thị trường ô-tô có sự bão hoà dẫn tới tốc độ tiêu thụ chậm so với cùng kỳ năm ngoái. 

Kết thúc quý 4 năm 2016, doanh thu hợp nhất của Công ty đạt 329.302.827.651 đồng, lợi nhuận đạt 30.404.150.147 đồng. Luỹ kế hết năm 2016, Công ty đạt 1.577.706.816.734 đồng doanh thu, lợi nhuận sau thuế đạt 140.456.373.923 đồng.

Chi tiết xem files đính kèm.

Trân trọng cảm ơn.

 

Download File:
hhs_bctc quy 4.2016 m2017120171536.pdf
hhs_bctc quy 4.2016 hn2017120171536.pdf

 

Tin tức khác