Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy nhập

HHS: BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2023

Cập nhật: 27/04/2023

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) xin trân trọng công bố Báo cáo tài chính Quý I năm 2023 và Giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh Quý I năm 2023 so với cùng kỳ năm trước đó.

Chi tiết xem file đính kèm.
 

Trân trọng./.

Tin tức khác