Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy nhập

HHS: BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2023

Cập nhật: 26/10/2023

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) xin trân trọng công bố Báo cáo tài chính Quý III năm 2023 và Giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh Quý III năm 2023 so với cùng kỳ năm trước đó.

Chi tiết xem file đính kèm.
 

Trân trọng./.

Tin tức khác