Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy nhập

Biên bản, Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả phát hành

Cập nhật: 23/10/2015

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy xin công bố Biên bản, Nghị quyết của Hội đồng Quản trị thông qua kết quả phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty. Chi tiết như file đính kèm.

Tải tài liệu

- bb nq hdqt thong qua ket qua phat hanh2015102310379.pdf

(Hoàng Huy Group - HHS)

Tin tức khác