Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy nhập

HHS: Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2016

Cập nhật: Ngày 24/01/2017

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) xin trân trọng công bố báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2016. 

Chi tiết xem files đính kèm.

Trân trọng.

Download File:
hhs bao cao quan tri 2016201712502217.pdf

 

Tin tức khác