Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy nhập

Biên bản, Nghị quyết HĐQT về ban hành Điều lệ tổ chức hoạt động

Cập nhật: 06/04/2016

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy xin trân trọng công bố Biên bản, Nghị quyết HĐQT về việc ban hành Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty.
 
Trân trọng./.

Tải tài liệu

- bb, nq hdqt ban hanh dieu le to chuc hoat dong_06.4.16201646151150.pdf

(Hoàng Huy Group - HHS)

Tin tức khác