Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy nhập

HHS: Biên bản, Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Cập nhật: Ngày 08/02/2017

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) xin trân trọng công bố Biên bản, Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Chi tiết xem files đính kèm.
Trân trọng cảm ơn.

Download File:
hhs bbnq hop dhdcd thuong nien 2017201728165040.pdf

 

Tin tức khác