Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy nhập

Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2012 - Công ty CP ĐT Dịch Vụ Hoàng Huy-HHS

Ngày 18/04/2012, Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy - HHS tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2012 tại Hội trường Tầng 5 - Tòa nhà Hoàng Huy, Số 116 Nguyễn Đức Cảnh, Lê Chân, Hải Phòng.

Là một hoạt động thường niên của Công ty và được thống nhất kế hoạch tổ chức, ngày 18/04/2012 Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy-HHS tổ chức chương trình Đại hội đồng cổ đông nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được trong năm 2011 và xây dựng kế hoạch kinh doanh cũng như giải pháp thực hiện để hoàn thành tốt nhất kế hoạch kinh doanh năm 2012.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông gia dự đại hội lần này là: 33 người, tương ứng với 9.989.940 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của công ty.

Sau đây là thông tin và hình ảnh về cuộc họp:

- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2012

- Nghị quyết ĐHĐCĐ Công ty CP ĐT Dịch Vụ Hoàng Huy-HHS năm 2012

(Hoang Huy - HHS)

Tin tức khác