Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy nhập

HHS: Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán

Cập nhật: Ngày 07/02/2016

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) xin trân trọng kính gửi tới Quý vị cổ đông Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

Chi tiết xem files đính kèm.

Trân trọng.

Download File:
hhs_bctc kt 2016 m201727194149.pdf
hhs_bktc kt 2016 hn201727194149.pdf

 

Tin tức khác