Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy nhập

HHS: BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020

Cập nhật: 13/01/2021

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (MCK: HHS) xin công bố báo cáo quản trị công ty năm 2020 (ký 1/1/2020-31/12/2020).

Chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng.

Tin tức khác