Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy nhập

HHS: NGHỊ QUYẾT HĐQT V/V TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGUỒN VỐN CỦA CÔNG TY

Cập nhật: 11/01/2021

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (MCK: HHS) trân trọng công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc tổ chức hoạt động nguồn vốn của Công ty.

Chi tiết xem tại file đính kèm.

Trân trọng./.

Tin tức khác