Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy nhập

HHS: Nghị quyết HĐQT v/v bổ nhiệm người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty

Cập nhật: 06/07/2020

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (MCK: HHS) trân trọng công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty.

Chi tiết xem tại file đính kèm.

Trân trọng./.

(HHS)

Tin tức khác