Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy nhập

HHS: Biên bản, Nghị quyết HĐQT về việc nhận chuyển nhượng vốn góp Công ty TNHH Pruksa Việt Nam

Cập nhật: Ngày 05/10/2017

CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) xin công bố Biên bản, Nghị quyết HĐQT về việc nhận chuyển nhượng vốn góp Công ty TNHH Pruksa Việt Nam.

Chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng.

Download File:
hhs bbnq vv nhan chuyen nhuong von gop tai cong ty tnhh pruksa vn2017105233727.pdf

 

Tin tức khác