Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy nhập

HHS: BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

Cập nhật: 15/07/2019

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (MCK: HHS) xin công bố báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2019.

Chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng.

(HHS)

Tin tức khác