Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy nhập

Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2013 - Công ty CP ĐT Dịch Vụ Hoàng Huy-HHS

Ngày 05/02/2013, Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy - HHS tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2013 tại Hội trường Tầng 5 - Tòa nhà Hoàng Huy, Số 116 Nguyễn Đức Cảnh, Lê Chân, Hải Phòng.

Ngày 05/02/2013 Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy-HHS tổ chức chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên. Hội nghị báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2012 và định hướng hoạt động năm 2013 của HHS.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông gia dự đại hội lần này là: 19 người, tương ứng với 18.933.910 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của công ty.

Biên bản họp ĐHĐCĐ

Hình ảnh ĐHĐCĐ HHS 2013

(Hoang Huy - HHS)

Tin tức khác