Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy nhập

HHS: Báo cáo tài chính quý 1 năm 2017

Cập nhật: Ngày 28/04/2017

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) xin công bố Báo cáo Tài chính Quý 1 năm 2017.

Chi tiết xem files đính kém.

Trân trọng.

Download File:
hhs giai trinh chenh lech ln q1.172017428154311.pdf
hhs_bctc hn quy 1.20172017428154311.pdf

 

Tin tức khác