Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy nhập

Biên bản, Nghị quyết HĐQT về việc thông qua điều lệ công ty

Cập nhật: 27/10/2015

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy xin thông báo Biên bản, Nghị quyết HĐQT về việc thông qua điều lệ Công ty. Chi tiết như file đính kèm.

Tải tài liệu

- bb nq 19 thay doi dieu le cong ty 26.10.152015102714250.pdf

(Hoàng Huy Group - HHS)

Tin tức khác