Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy nhập

HHS: Biên bản Nghị quyết HĐQT v/v triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018

Ngày: 05/12/2017

CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (MCK: HHS) xin trân trọng công bố Biên bản, Nghị quyết HĐQT v/v triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

 

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: 25/12/2017;

- Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ: từ 08h30 ngày 12/02/2018;

- Địa điểm thực hiện: Toà nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, TP.  Hải Phòng;

- Nội dung họp: Theo nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên quy định tại điều lệ công ty và được ghi trong giấy mời họp.

 

Chi tiết xem trong files đính kèm.

Trân trọng

(Hoàng Huy HHS)

Tin tức khác