Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy nhập

HHS: Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2020

Cập nhật: 30/06/2021

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (MCK: HHS) trân trọng công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2020.

Chi tiết xem tại file đính kèm.

Trân trọng./.

Tin tức khác