Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy nhập

HHS: NGHỊ QUYẾT & BIÊN BẢN HĐQT VỀ VIỆC THỰC HIỆN MUA LẠI 20 TRIỆU CỔ PHIẾU

Cập nhật: 16/4/2018

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) xin trân trọng công bố Nghị quyết & Biên bản HĐQT v.v thực hiện mua lại 20 triệu cổ phiếu.

Chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng.

Tin tức khác