Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy nhập

HHS: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Cập nhật 08/09/2021

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (MCK: HHS) trân trọng công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị về tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Chi tiết xem tại file đính kèm.

Trân trọng./.

Tin tức khác