Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy nhập

Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2014 - Công ty CP ĐT Dịch Vụ Hoàng Huy-HHS

Ngày 24/05/2014, Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy - HHS tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2014 tại Hội trường Tầng 5 - Tòa nhà Hoàng Huy, Số 116 Nguyễn Đức Cảnh, Lê Chân, Hải Phòng.

Ngày 24/05/2014 Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy-HHS tổ chức chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên. Hội nghị báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2013 và định hướng hoạt động năm 2014 của HHS.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông gia dự đại hội lần này là: 32 người, tương ứng với 35.433.726 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của công ty.

Biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ 2014

Hình ảnh ĐHĐCĐ HHS 2014

(Hoàng Huy Group - HHS)

Tin tức khác