Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy nhập

Biên bản, Nghi quyết HĐQT về việc tạm dừng phương án phát hành riêng lẻ cho đại lý

Cập nhật: 30/11/2015

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy xin trân trọng công bố Biên bản, Nghị quyết HĐQT về việc tạm dừng phương án phát hành riêng lẻ cho các đại lý.

Trân trọng./.

Tải tài liệu

- hhs bb nq vv dung phcp rieng le cho dai ly2015113094050.pdf

(HoangHuy - HHS)

Tin tức khác