Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy nhập

HHS: BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2018

Cập nhật: 15/01/2019

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (MCK: HHS) xin công bố báo cáo quản trị công ty năm 2018.

Chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng.

Tin tức khác