Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy nhập

HHS: BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC CƠ CẤU KHOẢN ĐẦU TƯ CỦA CÔNG TY TẠI CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HOÀNG HIỆP

Cập nhật: Ngày 15/05/2019

CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) xin công bố Biên bản, Nghị quyết HĐQT về việc cơ cấu khoản đầu tư của công ty tại CTCP Đầu tư Xây dựng Hoàng Hiệp.

Chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng.

Tin tức khác