Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy nhập

HHS: Nghị quyết HĐQT bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029

Cập nhật ngày 12/04/2024

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) xin công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./

Tin tức khác