Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy nhập

HHS: Nghị quyết HĐQT về một số kế hoạch kinh doanh xe ô tô ngày 16.08.2023

Cập nhật ngày 16/08/2023

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) xin công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị về một số kế hoạch kinh doanh xe ô tô ngày 16.08.2023.

Chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./

Tin tức khác