Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy nhập

HHS: Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022

Cập nhật ngày 06/07/2023

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) xin công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022.

Chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./

Tin tức khác