Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy nhập

HHS: Nghị quyết HĐQT cuộc họp định kỳ thực hiện KHKD năm 2023 ngày 24.07.2023

Cập nhật ngày 24/07/2023

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) xin công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị cuộc họp định kỳ thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023 ngày 24.07.2023.

Chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./

Tin tức khác