Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy nhập

HHS: Nghị quyết HĐQT cuộc họp triển khai một số hoạt động kinh doanh ngày 29.12.2023

Cập nhật ngày 29/12/2023

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) xin công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị cuộc họp triển khai một số hoạt động kinh doanh ngày 29.12.2023.

Chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./

Tin tức khác