Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy nhập

HHS: Nghị quyết HĐQT triển khai phát hành CP trả cổ tức năm 2022

Cập nhật ngày 16/05/2023

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) xin công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị triển khai phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022.

Chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./

Tin tức khác