Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy nhập

HHS: Nghị quyết HĐQT thông qua nội dung xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản

Cập nhật: 05/10/2021

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (MCK: HHS) trân trọng công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc thông qua nội dung bộ tài liệu xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông.

Chi tiết xem tại file đính kèm.

Trân trọng./.

Tin tức khác