Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy nhập

Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2015 - CTCP Đầu tư Dịch Vụ Hoàng Huy(HHS)

Ngày 25/6/2015, Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) đã tổ chức thành công Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2015 tại Trụ sở công ty, Tòa nhà Hoàng Huy, Số 116 Nguyễn Đức Cảnh, Lê Chân, Hải Phòng.

Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường 2015 được tổ chức với sự tham dự của 203 cổ đông/đại diện cổ đông.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 110.995.557 cổ phần

- Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết: 92.982.733 cổ phần

- Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết đạt tỷ lệ: 83,77%

Đại hội đã thông qua báo cáo kết quả kinh doanh thời gian qua, xây dựng kế hoạch năm 2015 và định hướng phát triển 2015 - 2017 và một số các nội dung khác.

Biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

Một số hình ảnh diễn ra tại Đại hội

(Hoàng Huy Group - HHS)

Tin tức khác