Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy nhập

Biên bản, Nghị quyết HĐQT ngày 24/12/2015

Cập nhật: 24/12/2015

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy xin trân trọng kính gửi tới quý vị cổ đông Biên bản, Nghị quyết của HĐQT ngày 24/12/2015.
 
Trân trọng./.
 

Tải tài liệu

- bb nq vv so 23 cua hdqt ngay 24.12.1520151224144657.pdf

(Hoàng Huy Group - HHS)

Tin tức khác