Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy nhập

HHS: Nghị quyết HĐQT thông qua hoạt động đầu tư của Công ty 09.01.2023

Cập nhật: Ngày 09/01/2023

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) xin công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị thông qua hoạt động đầu tư của Công ty ngày 09/01/2023.

Chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./

Tin tức khác