Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy nhập

HHS: Nghị quyết HĐQT triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên 2023

Cập nhật 14/02/2023

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) trân trọng công bố thông tin về Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập họp và Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2023.

Chi tiết xem các file đính kèm.

Trân trọng./.

Tin tức khác