Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy nhập

HHS: Nghị quyết HĐQT thông qua giao dịch của các bên có liên quan 30.11.2022

Cập nhật: Ngày 30/11/2022

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) xin công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị thông qua giao dịch của các bên có liên quan ngày 30/11/2022.

Chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./

Tin tức khác