Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy nhập

HHS: Nghị quyết HĐQT trị về việc triển khai phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Cập nhật: Ngày 23/11/2021

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) xin công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc triển khai phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Chi tiết xem file đính kèm.
 

Trân trọng./.

Tin tức khác