Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy nhập

BB, NQ của HĐQT về việc góp vốn bổ sung vào Công ty liên kết.

Cập nhật: 24/03/2016

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy xin trân trọng thông báo BB, NQ của HĐQT về việc góp vốn bổ sung vào Công ty liên kết.
 
Trân trọng./.

Tải tài liệu

- bb nq vv gop von vao ct thanh nam 24.32016324162359.pdf

(Hoàng Huy Group - HHS)

Tin tức khác