Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy nhập

BB, NQ của HĐQT về việc phát hành trả cổ tức năm 2015

Cập nhật: 17/02/2016

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy xin trân trọng gửi tới quý vị cổ đông Biên bản, Nghị quyết HĐQT về việc phát hành chi trả cổ tức năm 2015.

Trân trọng./.

Tải tài liệu

- hhs bb nq 02 vv phat hanh cp tra co tuc 20152016217151648.pdf

(Hoàng Huy Group - HHS)

Tin tức khác